EĞİLMEDEN BÜKÜLMEDEN DİK DURABİLMEK

Kişilik ve karakteri, ailevi yapısı, eğitimi, geçmişi ahlaki değerleri ve çevresiyle şekillenen bir duruşu vardır herkesin. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden birisidir “duruşu ”. Olaylara yaklaşım ve tutumu , kişinin kendisine has olan duruşunu yansıtır. İnsanı insan yapan idealleri, duruşu, onuru ve şerefidir. İnsanlık tarihi boyunca bunlara bir değer biçilememiştir

Hesap yapanlar, düşüncelerini ve içlerinden geçenleri yüksek sesle söylemeyenler, kaybedecek şeyleri olduğunu düşünerek baskılara sessiz kalanlar, yalnızca kendi çıkarlarını düşünenler,haksızlık karşısında susanlar ; işte onların hayata ve de kendilerine karşı bir duruşları yoktur. Duruma göre pozisyon değiştirirler,omurgasızdırlar onlar. Zamanla kendilerine olan özsaygılarını bile yitirebilirler. İlkeleri ve çizgisi olmayanbu fırıldak insanlardan herşey beklenir.

Kendi olanaklarıyla, kendi ayaklarının üzerinde durabilen,sağlam bir duruşa sahip olanlar; gereksiz korkularını bir yana bırakıp sağlam adımlarla ilerleyen, onuruna paha biçtirmeyen , kaybetmekten korkmayan ,dik duran insanı, düşmanı bile takdir etmek zorunda kalmıştır çoğu zaman.

Bir duruşu olan insan birilerinin kendisine sahip çıkılmasını beklemeyen, yaptığı işe sonuna dek sahip çıkan , kendine ait olan her şeye sıkı sıkıya sarılan, başkalarının ne dediğinden çok kendisi ve sorumluluklarıyla ilgilenen,kendi dünyasında mutlu kendiyle barışık yaşayan, karizmatik insandır, güzel insandır, ahlaklı insandır,kaliteli insandır. Olaylar ve sorunlar karşısında net bir tavır takınandır.

Duruma göre objektif karar verebilen nerde evet nerde hayır demesi gerektiğini bilen ‘sadece gerçeği savunandır .İyiye iyi, kötüye kötü, zalime zalim diyebilendir. Cam gibi şeffaf insandır.

Onurlu ve itibarlı yaşamak önemli bir meziyettir. İtibar sahibi olmak için dik durmak ve omurgalı olmak; eğilmemek kıvırmamak gerekir. insanın insana secde etmesi kadar onur kırıcı bir hareket yoktur. Hayatı boyunca başkasının önünde eğilmek zorunda olanlara çok yazık.

Bir ömür boyu eğilmeden bükülmeden, kimsenin elini eteğini öpmeden, onurlu bir yaşamı seçmeli insan. Dünyayı ayaklarına serseler yine de ilkeli ve onurlu yolundan taviz vermemeli , doğrularından ne olursa olsun vaz geçmemeli,dalkavuklara rağmen onurlu insanlar var olmalı her zaman ,nesilleri

tükenmemeli.Hayat yolunda sendelemeden yürümeli ,düştüğü zaman sabredip ayağa kalkmayı bilmeli. İlkeleri olmalı hayatta. Bir Kıblesi olmalı, ayçiçeği gibi menfaatlerine göre yön değiştirmemeli, çizgisini her zaman korumalı. Haksızlığa susmamalı, yalnız kalma pahasına adaletli olmalı ,

Velhasıl kelam ‘’Sarsılmaz Bir Duruşumuz Olsun’’ hayata karşı

Allah’tan başkası karşısında eğilmemek, bükülmemek dik durmaktan onurlusu yoktur bu hayatta.En güçlü insanlar bir duruşu olan insanlardır.Kişiliğini sağlam temeller üstüne inşa edenler en büyük güce

sahip olanlardır. .Doğrularıyla dik duranlar iç huzuruda bulanlardır.Bazen bedeli yalnızlık olsa bile .

Duruşu belli olmayan her yerin ve devrin adamı olanların yaşam tarzı ise belirsizdir. Nerede ne yapacağını kestirmek te mümkün değildir. Menfaati için başkalarına paspas olup, kişiliğini ayaklar altına aldırmak işine gelmediği anda ikiyüzlü,adam satan karakter yoksunu olan omurgasızlara gelince. Ne sevdikleri bellidir,ne durdukları yer bellidir. Ne savundukları doğruları ne de dostlukları gerçektir. Acabalarla ve zikzaklarla dolu güven vermeyen hayatlarında çıkar,hırs ve egoları ön plandadır.Helal-haram,Sevap-günah,İyi-kötü kavramlarına aldırmaksızın yaşarlar hayatı .Belki kısa vade de kazanmış gibi görünebilirler ama ölümün gerçek olduğu bu dünyada büyük bir aldatmanın içindedirler.Fani hayatlarımız son bulduğunda akıllarda kalan ve ardımızdan konuşulanlardır aslolan.

İşte bu yüzden “Bir Duruşu Olmalı İnsanın; Bir Bakışı, Bir Anlayışı, Bir Aşkı, Bir Davası Olmalı (CahitZarifoğlu)

“Bırakın dönsün dönme dolaplar,Haktan hakikatten yana bakın siz.” (AbdurrahimKarakoç)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Medine Ceylan
Medine Ceylan - 3 hafta Önce

banner4